JereinsteZeep partner Statiegeldalliantie

statiegeldalliantie

Flesjes en blikjes maken 40 % uit van het zwerfafval. De Statiegeldalliantie wil daar vanaf door statiegeld in te voeren. JereinsteZeep ondersteunt dat.

Voedselketen

Veel zwerfafval belandt in het water. Het komt uiteindelijk terecht in de voedselketen en benadeelt de gezondheid van mens en dier.

Grondstofverspilling

Het wegwerpen van plastic en blik is daarnaast een enorme grondstofverspilling. Hergebruik daarentegen is duurzaam en vriendelijk voor het milieu.

Oplossing

Statiegeld op plastic flessen en blikjes is een goede manier om mensen te stimuleren tot hergebruik in plaats van wegwerpen. JereinsteZeep is een groot voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes. Daarom zijn we aangesloten bij de Statiegeldalliantie (kijk bij de J onder Alliantiepartners).

statiegeldalliantie
Bron: statiegeldalliantie.org
Wasmiddelflessen

De actie van de Statiegeldalliantie zou overigens, wat JereinsteZeep betreft, uitgebreid kunnen worden naar wasmiddelflessen.

Glas

JereinsteZeep werkt zelf met glazen flessen die hergebruikt worden. Door statiegeld te vragen op de glazen flessen worden ze geretourneerd.

JereinsteZeep
Wasparade met glazen fles (foto: kamer4fotografie)